அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவான் முதற்றே உலகு.

பிறந்த நாள்

பெயர் Navaseelan Abi
பிறந்த இடம் Chankanai Jaffna
பிறந்த திகதி 2007-08-22

பிறந்த நாள்

மரண அறிவித்தல்

பெயர் test
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 2017-03-27

நினைவஞ்சலி

பெயர் சஞ்சிதரன்
பிறந்த இடம் யாழ்
வாழ்ந்த இடம் பிரான்ஸ்
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 2016-10-04

கண்ணீர் அஞ்சலி

பெயர் அஸ்வின்
பிறந்த இடம் கனடா
வாழ்ந்த இடம் கனடா
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 2016-09-03

JAFFNATIME FM

தமிழ் செய்திகள்